Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2013:8: Helseforetakenes interne organisering og ledelse

Lars Erik Kjekshus () and Vilde Bernstrøm
Additional contact information
Lars Erik Kjekshus: Department of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Vilde Bernstrøm: Department of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Denne rapporten følger norske offentlige sykehus fra 1999 til 2012, -13 år med omveltinger i helsesektoren med blant annet overføring av eierskap fra fylke til staten, et stort antall sammenslåinger av sykehus til større helseforetak, innføringen av lovpålagt enhetlig ledelse, og innføringen av samhandlingsreformen for å nevne noe. Rapporten viser den interne organiseringen i sykehusene og hvordan organiseringen utvikler seg i en tid med store endringer i omgivelsene.

Keywords: Hospital; Management

JEL-codes: I11; I12

44 pages, November 15, 2013

Full text files

hero2013-8.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:31.