Scandinavian Working Papers in Economics

HERO Online Working Paper Series,
University of Oslo, Health Economics Research Programme

No 2015:4: Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015: Kommunenes drifts- og investeringsbeslutninger

Terje P. Hagen (), David Philip McArthur and Trond Tjerbo
Additional contact information
Terje P. Hagen: Department of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
David Philip McArthur: Department of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Trond Tjerbo: Department of Health Management and Health Economics, Postal: HERO / Department of Health Management and Health Economics, P.O. Box 1089 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway

Abstract: Rapporten gir en beskrivelse og analyse av endringen i årsverk og antall plasser i institusjoner og omsorgsboliger det er gitt tilskudd til i perioden 2007-2015 og er en del av Norges Forskningsråds resultatevaluering av ”Omsorgsplan 2015”. Målsettingen med evalueringen er gitt i oppdragsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet og Forskningsrådets invitasjon til prosjektsøknaden: ”å undersøke hvordan Omsorgsplanen har materialisert seg i ulike kommuner. Fokus skal settes på konkrete resultater som har kommet ut av Omsorgsplanen og dens fire hovedsaker: Nye årsverk, 12 000 nye omsorgsplasser, Demensplan 2015, Kompetanseløftet 2015”. Omsorgsplan 2015 strekker seg over perioden 2007-2015. Rapporten dekker perioden til og med 2014.

Keywords: Social and long term care; municipalities; regulations; state subsidies; Norway

JEL-codes: H51; H75; I18

28 pages, October 7, 2015

Full text files

2015-4.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Kristi Brinkmann Lenander ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:31.