Scandinavian Working Papers in Economics

Working Paper Series,
Stockholm University, Swedish Institute for Social Research

No 6/2004: Statistik om bemanningsbranschen. Presentation och jämförelser av två nya databaser.

Pernilla Andersson () and Eskil Wadensjö ()
Additional contact information
Pernilla Andersson: Swedish Institute for Social Research, Stockholm University, Postal: SOFI, Stockholm University, SE-106 91 Stockholm, Sweden
Eskil Wadensjö: Swedish Institute for Social Research, Stockholm University, Postal: SOFI, Stockholm University, SE-106 91 Stockholm, Sweden

Abstract: Bemanningsbranschen är en ny och expanderande bransch i Sverige och i andra länder. Ett problem vid en analys av branschen både i Sverige och i andra länder är att det saknats bra officiell statistik. Vi har i samarbete med SCB skapat två internationellt sett unika databaser över arbetsställen och anställda i branschen. I denna artikel presenterar vi de båda databasernas information om antal arbetsställen och sysselsatta. Databaserna innehåller ytterligare information, bl a om egenföretagare, som vi dock inte presenterar här. Den första databasen bygger på en inventering år 2000 av arbetsställen i bemanningsbranschen verksamma år 1999. Med hjälp av SCB kopplades sedan arbetsställena till de sysselsatta i branschen år 1999 men också 1998 och 2000. Den andra databasen bygger på att SCB från och med 2002 års statistik har infört en egen SNI-kod för bemanningsbranschen. Det går på så sätt få uppgifter om de anställda i branschen. Genom en kombination med den första databasen blir täckningen än bättre och vi kan också följa branschens utveckling mellan 1998 och 2002.

Keywords: -

29 pages, November 15, 2004

Price: -

Full text files

FULLTEXT01.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Stefan Englund ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-07 22:43:13.