Scandinavian Working Papers in Economics

UiS Working Papers in Economics and Finance,
University of Stavanger

No 2017/8: LoVe hurts: Verdsetting av Lofoten/Vesterålen/Senja

Klaus Mohn ()
Additional contact information
Klaus Mohn: UiS, Postal: University of Stavanger, NO-4036 Stavanger, Norway

Abstract: Med stort økonomisk verdipotensial og regionale ringverknadar i form av næringsutvikling og sysselsetting kan dei delte meiningane rundt olje og gassverksemd i Lofoten, Vesterålen og Senja kanskje fortone seg som gåtefulle. Basert på diskonterte kontantstraumer frå olje og gassressursane i området konkluderer denne analysen med at opning for olje og gassverksemd av Lofoten, Vesterålen og Senja er potensielt viktig for olje og gassnæringa, medan implikasjonane for statsfinansar og kapasitet til offentleg tenesteyting er mindre. Analysen indikerer at vern av området kan innrømmast til ein årleg kostnad på om lag 700 kroner per innbyggar.

Keywords: Olje og gassutvinning; makroøkonomi; modellering

JEL-codes: H27; Q35; Q38

20 pages, May 9, 2017

Full text files

uis_wps_2017_08_mohn.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Bernt Arne Odegaard ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:38:13.