Scandinavian Working Papers in Economics

UiS Working Papers in Economics and Finance,
University of Stavanger

No 2017/9: Mot en regional innovasjonspolitikk?

Rune Dahl Fitjar ()
Additional contact information
Rune Dahl Fitjar: UiS, Postal: University of Stavanger, NO-4036 Stavanger, Norway

Abstract: Regional innovasjonspolitikk kan handle om en politikk som er regionalt utformet, som er differensiert for å tilpasses de lokale forholdene i regionen, eller som er opptatt av å stimulere til regionalt samarbeid og kunnskapsutveksling. Når man snakker om en regional innovasjonspolitikk, er det viktig å forstå hvilke(n) av disse dimensjonene regionaliseringen skjer innenfor. I Norge har innovasjonspolitikken blitt mer regional i alle disse dimensjonene, men dette er ikke den eneste mulige, eller en gang den mest ønskelige, utviklingen. Det viktigste er at politikken er regionalt differensiert, ettersom ulike regioner har behov for ulike tiltak. Derimot bør politikken ikke primært stimulere til samarbeid innad i regionene, men tvert imot bidra til at aktørene samarbeider og utveksler kunnskap med et stort antall partnere, også utenfor regionen og landets grenser. Dette vil gi tilgang til en bredde av ny kunnskap og ulike perspektiver.

Keywords: Innovasjon; politikk; regionalisering; desentralisering; samarbeid

JEL-codes: H77; O38; R58

17 pages, May 29, 2017

Full text files

uis_wps_2017_09_fitjar.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Bernt Arne Odegaard ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:38:13.