Scandinavian Working Papers in Economics

Umeå Economic Studies,
Umeå University, Department of Economics

No 976: Att utvärdera mot pris och kvalitet. Om utvärderingsmodeller, delaktighet & tillgänglighet.

Johan Lundberg () and Sofia Lundberg ()
Additional contact information
Johan Lundberg: Department of Economics, Umeå University, Postal: Department of Economics, Umeå University, S 901 87 Umeå, Sweden
Sofia Lundberg: Department of Economics, Umeå University, Postal: Department of Economics, Umeå University, S 901 87 Umeå, Sweden

Abstract: Syftet med föreliggande rapport är att beskriva metoder för att vid anbudsvärdering i offentlig upphandling ta hänsyn till både pris och kvalitet. Rapporten har ett särskilt fokus på tillgänglighet. Vid offentlig upphandling är kvalitetsdimensionerna oftast flera och kan vara kopplade direkt till föremålet – egenskaper hos föremålet – eller särskilda hänsyn. Särskilda hänsyn kopplas i regel till ambitioner inom miljöområdet, tillgänglighet, sociala aspekter, innovation och små- och medelstora företags förutsättningar i offentlig upphandling. Rapporten är skriven på uppdrag av Myndigheten för delaktighet (MFD). Viss del av framställningen är generell medan exempel utgår från upphandlingar där tillgänglighet utgör en del av kravställningen. De metoder som presenteras och de slutsatser som dras är dock generella och tillämpliga vid andra upphandlingar än de som presenteras i rapporten. Rapporten kan med fördel användas i utbildningssyfte. Författarna ansvarar för rapportens innehåll.

Keywords: Anbudsutvärdering; Offentlig upphandling; Kravställning; Utvärderingsmodell; Poängvägning

JEL-codes: A29; D44

51 pages, May 20, 2020

Full text files

ues976.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to David Skog ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-05-20 15:41:14.