Scandinavian Working Papers in Economics

Working Paper Series, Center for Labor Studies,
Uppsala University, Department of Economics

No 2011:12: Svensk arbetsmarknad under två kriser (The Swedish labor market in two recessions)

Bertil Holmlund ()
Additional contact information
Bertil Holmlund: Uppsala Center for Labor Studies, Postal: Department of Economics, Uppsala University, P.O. Box 513, SE-751 20 Uppsala, Sweden

Abstract: ”Svensk arbetsmarknad tycks trotsa tyngdlagen.” Så uttalade sig finansminister Anders Borg i början av juli 2010. Han pekade på att det dramatiska fallet i BNP i finanskrisens spår inte hade åtföljts av någon dramatisk minskning av sysselsättningen. I denna uppsats ges en översiktlig skildring av hur svensk arbetsmarknad utvecklats under de senaste två decennierna. Anders Borgs karaktäristik av svensk arbetsmarknad under finanskrisen som ett exceptionellt undantag är knappast välgrundad om man jämför utvecklingen i Sverige med vad som hänt i andra länder. Men Anders Borg har rätt i att arbetslösheten under finanskrisen har ökat mindre än vad man skulle ha förväntat sig utifrån tidigare samband mellan BNP och arbetslöshet.

Keywords: employment; unemployment policies

JEL-codes: J64; J65; J68

15 pages, October 3, 2011

Full text files

wp201112ucls.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Katarina Grönvall ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:38:58.