Scandinavian Working Papers in Economics

Working Paper Series, Center for Labor Studies,
Uppsala University, Department of Economics

No 2012:11: Sveriges socialförsäkringar i jämförande perspektiv En institutionell analys av sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna i 18 OECD-länder 1930 till 2010

Joakim Palme (), Tommy Ferrarini , Ola Sjöberg and Kenneth Nelson
Additional contact information
Joakim Palme: Uppsala Center for Labor Studies, Postal: Department of Economics, Uppsala University, P.O. Box 513, SE-751 20 Uppsala, Sweden
Tommy Ferrarini: Institutet för social forskning, Postal: SOFI),Stockholms universitet
Ola Sjöberg: Institutet för social forskning, Postal: (SOFI),Stockholms universitet
Kenneth Nelson: Institutet för social forskning, Postal: (SOFI),Stockholms universitet

Abstract: Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ska enligt regeringens direktiv se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Kommittén ska överväga förändringar som kan leda till mer hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. De förändringar som kan bli aktuella ska bidra till ökad sysselsättning och hållbara statsfinanser på lång sikt. Med syfte att inbjuda till bred debatt och för att skapa ett mångfacetterat underlag inför kommitténs betänkanden har en rad underlagsrapporter beställts från forskare, myndigheter och andra aktörer med kunskaper om sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Analyser, slutsatser och rekommendationer i dessa underlagsrapporter står för respektive författare och delas nödvändigtvis inte av den parlamentariska kommittén. I denna rapport analyseras utvecklingen av sjuk-, arbetsskadeoch arbetslöshetsförsäkringarna i Sverige i ett internationellt perspektiv. I rapporten redovisas både långsiktiga trender och skillnader mellan länder i dessa tre socialförsäkringars ersättningsnivåer, ersättningstak, varaktighet, karensdagar och kvalificeringsvillkor. Författarna visar att de faktiska ersättningsnivåerna har sjunkit i Sverige i samtliga tre socialförsäkringar. Detta är delvis en följd av sänkta formella ersättningsnivåer men beror även på att de nominella ersättningstaken eller de högsta ersättningsbeloppen har släpat efter löneutvecklingen. Inte minst är detta tydligt i den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen där den faktiska ersättningsnivån för en genomsnittlig industriarbetare har sjunkit under 60 procent av lönen. Rapporten visar även att arbetslöshetsförsäkringens ersättningsnivå i Sverige i dag ligger under genomsnittet för OECD-länderna. Mot denna bakgrund menar författarna att om ersättningarna i framtiden inte räknas upp med reallöneutvecklingen innebär det ett avsteg från den modell som via lagstiftning tidigare gett inkomstbortfallsskydd för de allra flesta heltidsarbetande. Rapporten är skriven av Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson, Ola Sjöberg verksamma vid Institutet för social forskning (SOFI),Stockholms universitet och Joakim Palme, statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Keywords: Social; insurance

JEL-codes: H50

71 pages, May 1, 2012

Full text files

136560_201211.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Katarina Grönvall ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:38:59.