S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI) CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)
Working papers in Transport Economics

No 2016:6:
Förbättrade metoder för samhällsekonomisk analys av kollektivtrafikinvesteringar

Jonas Eliasson ()

Abstract: Denna rapport sammanfattar några studier som på olika sätt syftar till att förbättra metodiken för att analysera samhällsekonomiska effekter av kollektivtrafikinvesteringar. Förbättringarna som behandlas är 1) vikten av att ta med bristande kapacitet (trängsel) i kalkylerna; 2) förbättrade beräkningar av driftskostnader; 3) effekter av tillgänglighet på arbetsmarknad och produktivitet (s k ”wider economic benefits”) 4) påverkan på bostadsmarknad (fastighetspriser) av tillgänglighet med bil, buss och tunnelbana.

Keywords: Cost benefit analysis; Appraisal; Public transport; Infrastructure investment; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: R41; R42; (follow links to similar papers)

31 pages, March 11, 2016

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

CTS2016-6.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Mats Berggren ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joachim Ekebom

Handle: RePEc:hhs:ctswps:2016_006 This page was generated on 2016-03-11 11:23:10