Scandinavian Working Papers in Economics

Working Papers,
University of Aarhus, Aarhus School of Business, Department of Economics

No 00-7: Incitamentet til pensionsopsparing set i lyset af de nye regler for beskatning af pensionsafkast

Peter Guldager ()
Additional contact information
Peter Guldager: Department of Economics, Aarhus School of Business, Postal: Prismet, Silkeborgvej 2, DK 8000 Aarhus C, Denmark

Abstract: I forbindelse med FL2001 er der vedtaget en række love, som får betydning for valget mellem aktier og obligationer i en pensionsordning og i et frit depot. Ændringerne betyder, at afkast af aktier og obligationer i en kapitalpension fra 2001 bliver genstand for den samme beskatning. Der er fortsat et incitament til at oprette, opretholde og indskyde på en kapitalpension. De gennemførte og foreslåede ændringer vil dog i løbet af perioden 2000-02 påvirke dette incitament afhængigt af, om kapitalpensionen er placeret i aktier eller i obligationer. En kapitalpension, der er placeret i aktier, bliver dårligere beskyttet mod hævning i løbet af perioden. Dette gælder navnlig, hvis kontohaveren har positiv kapitalindkomst og betaler topskat. Er kapitalpensionen i stedet placeret i obligationer, øges beskyttelsen, og den er for personer med positiv kapitalindkomst og topskat fortsat ganske betydelig. Såfremt ændringerne bevirker, at efterspørgslen efter aktier falder, vil det hovedsageligt gå ud over kurserne på de mindre selskabers aktier. Endelig er en konsekvens af de gennemførte ændringer, at statens provenu fra pensionsbeskatningen vil svinge langt mere fra år til år, end det har været tilfældet tidligere.

JEL-codes: G23; H24; H55

12 pages, January 1, 2000

Note: Published in: Revision & Regnskabsvæsen, No. 2, 2001

Full text files

00-7_gul.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helle Vinbaek Stenholt ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:30:43.