Scandinavian Working Papers in Economics

Working Papers,
University of Aarhus, Aarhus School of Business, Department of Economics

No 05-12: Hviler Dansk Økonomi på en Cobb-Douglas teknologi?

Søren Harck ()
Additional contact information
Søren Harck: Department of Economics, Aarhus School of Business, Postal: The Aarhus School of Business, Prismet, Silkeborgvej 2, DK 8000 Aarhus C, Denmark

Abstract: Prisdannelsen og faktorefterspørgslen i Det økonomiske Råds sekretariats SMEC-model af dansk økonomi har siden 1998 været teoretisk begrundet i en underliggende Cobb-Douglas teknologi (i kombination med en antagelse om omkostningsminimering). I SMEC-forgængeren SMEC 94 var det derimod markup-pricing, der blev påberåbt som det teoretiske rationale. Denne artikel giver for det første en stiliseret fremstilling af, hvordan DØRS forestiller sig Cobb-Douglas set-up’et bestemme BFI- deflatoren og prisen på indenlandsk produktion. Mere væsentligt demonstrerer artiklen for det andet, at det anførte teoretiske rationale er hult: at prisrelationerne og faktorefterspørgslen i bund og grund er tautologier, og at prisdannelsen i SMEC 99 trods det ydre skin er uden egentlig teoretisk forankring

Keywords: No keywords

JEL-codes: E10; E24; E25; E31; E60

45 pages, December 7, 2005

Full text files

05-12_soh.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helle Vinbaek Stenholt ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:30:46.