Scandinavian Working Papers in Economics

Working papers in Transport Economics,
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)

No 2012:7: De nationella myndigheternas hantering av marknadsöppning inom kollektivtrafiken – Trafikverket, Transportstyrelsen, Konkurrensverket och Konsumentverket

Roger Pyddoke (), Stefan Pettersson and Nils Enberg
Additional contact information
Roger Pyddoke: VTI, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden
Stefan Pettersson: Railrex, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden
Nils Enberg: Railrex, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden

Abstract: Denna rapport analyserar Trafikverkets, Transportstyrelsens, Konkurrensverkets och Konsumentverkets aktiviteter med järnvägs- och kollektivtrafikmarknaderna under 2011. Vi finner inga indikationer på att företag av Trafikverket förfördelats i tilldelningen av järnvägskapacitet. Däremot kan vi konstatera underprissättning av kapacitet och bristande dokumentation, vilket innebär risker för felaktig allokering av kapacitet. Transportstyrelsen har i liten utstäckning följt dessa processer under 2011. Vi finner inte heller några tydliga indikationer på konkurrensproblem förknippade med marknadsöppningen i klagomålen som lämnats till Konkurrensverket och Konsumentverket.

Keywords: Regulation; railway; public transport; regulatory authorities

JEL-codes: L43; L51; L92

65 pages, March 7, 2012

Full text files

CTS2012-7.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to CTS ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-10-19 10:48:51.