Scandinavian Working Papers in Economics

Working papers in Transport Economics,
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)

No 2012:18: Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta?

Per Kågeson () and Lina Jonsson ()
Additional contact information
Per Kågeson: CTS, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden
Lina Jonsson: VTI, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden

Abstract: Potentialen i Sverige för produktion av avfallsbaserad rötgas som kan uppgraderas för fordonsbruk överstiger långsiktigt inte 3 TWh (ca fyra gånger mer än idag). Vi finner att klimateffekten blir störst och kostnaden lägst om gasen används i fordon och fartyg som tankar från större depåer. För användning i fartyg måste dock läckaget av metan hållas på låg nivå annars blir klimateffekten sämre än om gasen används i tunga vägfordon. Att sprida ut biogasen över ett stort antal personbilar spridda över hela landet ger mycket höga kostnader och ter sig inte som en framkomlig väg. Utan subventioner kommer biogasen konsumeras i bussar, lastbilar och fartyg. Sverige är på väg mot ökad obalans mellan utbud och efterfrågan på biogas för fordonsbruk. Det kan göra att satsningen på fler biogaspersonbilar blir en bro till ökad och långvarig användning av naturgas. Det är ännu för tidigt att säga om termisk förgasning av biomassa kan bli ett ekonomiskt hållbart sätt att öka utbudet av inhemskt producerad biogas.

Keywords: Biogas; Biogasbilar; Uppgraderad rötgas

JEL-codes: Q42

44 pages, June 20, 2012

Full text files

CTS2012-18.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to CTS ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:54:58.