Scandinavian Working Papers in Economics

Working papers in Transport Economics,
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)

No 2013:1: De nationella myndigheternas hantering av marknadsöppning inom kollektivtrafiken under 2012: Trafikverket, Transportstyrelsen, Konkurrensverket och Konsumentverket

Roger Pyddoke () and Stefan Pettersson ()
Additional contact information
Roger Pyddoke: VTI, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden
Stefan Pettersson: Railrex, Postal: Kupolen 51, 781 70 BORLÄNGE

Abstract: Denna rapport analyserar Trafikverkets, Transportstyrelsens, Konkurrensverkets och Konsumentverkets aktiviteter med järnvägs- och kollektivtrafikmarknaderna under januari till augusti 2012. Vi finner inga indikationer på att företag av Trafikverket förfördelats i tilldelningen av järnvägskapacitet. Däremot kan vi konstatera att flera banor överbelastningsförklarats i tågplan 2013 än i tågplan 2012 och att det även med de banavgiftshöjningar som genomförts fortfarande råder underprissättning av kapacitet, vilket innebär risker för felaktig allokering av kapacitet. Transportstyrelsen har även under 2012 i liten utstäckning följt upp utvecklingen av banavgifter och kapacitetsfördelning. Konkurrensverket har fått in fyra anmälningar med bäring på marknadsöppning medan Konsumentverket saknar tydliga indikationer på konkurrensproblem förknippade med marknadsöppningen i sina klagomål.

Keywords: Regulation; Railway; Public transport; Regulatory authorities

JEL-codes: L43; L51; L92

62 pages, January 15, 2013

Full text files

CTS2013-1.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to CTS ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-19 14:59:46.