Scandinavian Working Papers in Economics

Working papers in Transport Economics,
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)

No 2013:2: Internalisation of external effects in European freight corridors

Anna Mellin (), Åsa Wikberg (), Rune Karlsson () and Inge Vierth ()
Additional contact information
Anna Mellin: VTI, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden
Åsa Wikberg: VTI, Postal: Box 920 , 781 29 Borlänge , Sweden
Rune Karlsson: VTI, Postal: 581 95 Linköping , Sweden
Inge Vierth: VTI, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden

Abstract: Rapporten utgör ett underlag till Trafikanalys årliga regeringsuppdrag att beskriva internaliseringsgraden inom olika delar av den svenska och europeiska transportsektorn. Vi har analyserat internaliseringsgraden i två godskorridorer. En som sträcker sig från Oslo till Rotterdam och en från Narvik till Neapel. För varje korridor har vi valt ut rutter för väg, järnväg och sjöfart. De externa kostnaderna har vi i huvudsak beräknat utifrån uppgifter i rapporten Handbook on estimation of external costs in the transport sector (IMPACT). Resultaten visar att internaliseringsgraderna skiljer sig åt både mellan och inom länderna, beroende på rutt. Skillnaderna är även stora mellan trafikslagen. På vägsidan är andelen motorväg en viktig faktor som påverkar internaliseringsgraden, och på både väg- och järnvägsidan är det slitage på infrastruktur som utgör den stora andelen av de externa kostnaderna. För sjöfarten finns det färre och lägre internaliserande avgifter och skatter, vilket ger låga internaliseringsgrader för detta trafikslag. För sjöfarten har befintliga och kommande regleringar för t.ex. utsläpp av luftföroreningar inte tagits med i beräkningarna då de inte tas ut i form av en rörlig avgift eller skatt. Totalt sett är internaliseringsgraden högst för väg- och järnvägstransporterna, där det för korridoren Oslo-Rotterdam även finns en överinternalisering. För vägtransport varierar internaliseringsgraden mellan 87 % och 119 %, för järnväg mellan 84 % och 121 %, och för sjöfart mellan 5 % och 8 %, beroende på rutt.

Keywords: Internalisation; Freight transport; Freight corridor

JEL-codes: R41; R48

56 pages, April 9, 2013

Note: Also published as: International Transport Forum Discussion Paper, 2013-10

Full text files

CTS2013-2.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to CTS ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-19 14:59:46.