Scandinavian Working Papers in Economics

Working papers in Transport Economics,
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)

No 2014:4: Samhällsekonomiskt effektiv tilldelning av järnvägskapacitet: några synpunkter på Trafikverkets nuvarande process

Jonas Eliasson () and Martin Aronsson ()
Additional contact information
Jonas Eliasson: KTH, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden
Martin Aronsson: SICS, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden

Abstract: När inte järnvägskapaciteten räcker till för alla tågoperatörers önskemål ska Trafikverket enligt järnvägslagen fördela kapacitet till olika operatörer på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. För att utföra detta använder Trafikverket s k prioriteringskriterier. Vi diskuterar vi först ett antal problem med dessa, för att sedan argumentera att det i praktiken är omöjligt för Trafikverket att göra en samhällsekonomiskt effektiv prioritering mellan olika typer av kommersiell trafik och mellan kommersiell och offentligt beslutad trafik (såsom pendeltåg), eftersom väsentlig information om den kommersiella trafiken som t ex trafikvolymer, priser och vinster är okända för Trafikverket. Vi föreslår i stället en princip för kapacitetstilldelning där offentligt beslutad trafik värderas samhällsekonomiskt, medan kommersiell trafik (såväl som gods) tilldelas kapacitet med hjälp av olika typer av marknadsmekanismer såsom auktioner eller dynamisk prissättning.

Keywords: Railway

JEL-codes: R40

16 pages, March 25, 2014

Full text files

CTS2014-4.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to CTS ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:11:08.