Scandinavian Working Papers in Economics

Working papers in Transport Economics,
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)

No 2014:12: Nätverksutläggning för cykel

Svante Berglund () and Leonid Engelson ()
Additional contact information
Svante Berglund: WSP/KTH, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden
Leonid Engelson: KTH/WSP/TrV, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden

Abstract: Cykel har blivit en allt viktigare planeringsfråga och i den här rapporten gör vi ett försök att göra en nätverksutläggning för cykel i likhet med det som görs för bil och kollektivtrafik. Projektets syfte är att se om resultaten ger anledning att gå vidare med att hantera cykel på samma sätt som övriga färdmedel. Vi gör detta genom att jämföra nätverksutlagda cykelvolymer med räkningar av cykeltrafik. Resultaten visar att de modellberäknade volymerna ligger rimligt rätt för en modell som inte är kalibrerad mot räkningar. Genomgående ligger de modellberäknade volymerna högt i förhållande till räkningarna vilket är något som kan kalibreras in. Den genomsnittliga avvikelsen mellan modell och räkning är ca 24 %. Med en generell nivåkalibrering mot räkningar skulle avvikelsen bli ca 9 %.

Keywords: Nätverksutläggning; Cykel; Trafikräkningar; Assignmentvikter

JEL-codes: R40

40 pages, June 13, 2014

Full text files

CTS2014-12.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to CTS ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-19 14:59:48.