Scandinavian Working Papers in Economics

Working papers in Transport Economics,
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)

No 2016:6: Förbättrade metoder för samhällsekonomisk analys av kollektivtrafikinvesteringar

Jonas Eliasson ()
Additional contact information
Jonas Eliasson: KTH, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden

Abstract: Denna rapport sammanfattar några studier som på olika sätt syftar till att förbättra metodiken för att analysera samhällsekonomiska effekter av kollektivtrafikinvesteringar. Förbättringarna som behandlas är 1) vikten av att ta med bristande kapacitet (trängsel) i kalkylerna; 2) förbättrade beräkningar av driftskostnader; 3) effekter av tillgänglighet på arbetsmarknad och produktivitet (s k ”wider economic benefits”) 4) påverkan på bostadsmarknad (fastighetspriser) av tillgänglighet med bil, buss och tunnelbana.

Keywords: Cost benefit analysis; Appraisal; Public transport; Infrastructure investment

JEL-codes: R41; R42

31 pages, March 11, 2016

Full text files

CTS2016-6.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to CTS ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-19 15:06:22.