Scandinavian Working Papers in Economics

Working papers in Transport Economics,
CTS - Centre for Transport Studies Stockholm (KTH and VTI)

No 2016:16: Uppföljning av basprognoser för person- och godstransporter publicerade mellan 1975 och 2009

Inge Vierth (), Magnus Landergren (), Matts Andersson (), Karin Brundell-Freij () and Jonas Eliasson ()
Additional contact information
Inge Vierth: VTI, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden
Magnus Landergren: VTI, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden
Matts Andersson: WSP, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden
Karin Brundell-Freij: WSP, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden
Jonas Eliasson: KTH, Postal: Centrum för Transportstudier (CTS), Teknikringen 10, 100 44 Stockholm, Sweden

Abstract: Trafikverket och dess föregångare tar fram basprognoser för det framtida trafik och -transportarbetet i Sverige. På nationell nivå används transportprognoserna som stöd i den långsiktiga infrastrukturplaneringen, bland annat för bedömning av investeringsbehov och de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika åtgärder. På regional och lokal nivå används trafikprognoser för kapacitetsanalyser och dimensionering av infrastrukturprojekt. Prognoserna används även som underlag för Sveriges klimatrapportering till EU, till styrmedelsanalyser etc. Detta projekt utvärderar de långsiktiga prognoser för person- och godstransporter som Trafikverkets föregångare har tagit fram. Hur väl har de förutspått utvecklingen av transportarbetet och hur kan eventuella avvikelser förklaras? Uppföljningen ska fånga transporternas utveckling till följd av den ekonomiska och demografiska utvecklingen samt beslutade infrastrukturinvesteringar och styrmedel. Inom ramen för detta projekt analyseras de officiella prognoserna som har tagits fram under perioden 1975 – 2009: sju persontransportprognoser och åtta godstransportprognoser. För dessa förutsägelser har prognosåret redan inträffat eller kommer att inträffa senast 2020. Nyare prognoser är inte medtagna eftersom antalet gångna år de kan utvärderas mot är för få.

Keywords: Prognoser; Utvärdering; Transportekonomi

JEL-codes: R41; R48

78 pages, First version: August 18, 2016. Revised: August 23, 2016.

Note: Denna rapport utgör slutredovisning av forskningsprojektet ”Longitudinell validering av Trafikverkets basprognoser”. Projektet har genomförts av VTI och WSP. Inge Vierth har varit huvudansvarig för rapporten. VTI har skrivit kapitel 1, 2 och 4. WSP och KTH har skrivit kapitel 3.

Full text files

CTS2016-16.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to CTS ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-19 14:59:50.