Scandinavian Working Papers in Economics

Working Paper Series,
Trade Union Institute for Economic Research

No 202: Intelligens och personlighetsdrag som förklaring till inkomst(löne-)skillnader mellan individer

Jesper Antelius () and Johnny Zetterberg
Additional contact information
Jesper Antelius: Skolverket, Postal: 106 20 Stockholm
Johnny Zetterberg: Trade Union Institute for Economic Research, Postal: FIEF, Wallingatan 38, SE-111 24 Stockholm, Sweden

Abstract: Social kompetens, pålitlighet, självförtroende etc betraktas allmänt som värdefulla personlighetsdrag för individens karriärmöjligheter och löneutveckling men förekommer sällan som förklaringsfaktorer i empirisk lönebildningsforskning, mycket beroende på att det i regel saknas tillräckligt detaljerade individdatamaterial. Vid sidan av intelligens är sådana personlighetsdrag viktiga för att förklara löneskillnader mellan individer med till synes likartad utbildning. I denna uppsats redovisas empiriska resultat från en framväxande lönebildningslitteratur om individens personlighetsdrag som lönebestämmande faktor. I detta sammanhang redovisas också preliminära resultat från en ny svensk studie som bl a visar att personlighetsdrag i termer av individens självuppfattning är lönsamt särskilt i höga lönelägen i inkomstfördelningen.

Keywords: Incitamentspåverkande preferenser; kognitiv och icke-kognitiv förmåga; relativ och absolut självuppfattning; inkomstfördelning

JEL-codes: J31; M54

22 pages, October 12, 2004

Full text files

WP202.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Sune Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:31:54.