Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

No 2011:3: Särläkemedel – en utmaning för det värdebaserade prissättningssystemet för läkemedel

Ulf Persson ()

Abstract:

I Sverige används värdebaserad prissättning vid pris- och subventionsbeslut av läkemedel. I denna rapport beskriver författarna på vad sätt särläkemedel är en utmaning för nuvarande prissättningssystem och diskuterar hur prissättningssystemet kan utvecklas för att även framöver främja innovationer av särläkemedel. 2011

Full text files

IHE-Rapport_2011_3.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2021-07-07 10:59:11.