Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

2022

No 2022:6: Indikationsbaserad prissättning av läkemedel i Sverige
Peter Lindgren, Ulf Persson and Katarina Gralén

No 2022:5: Samhällsekonomiska kostnader för narkotikabruk i Sverige
Thomas Hofmarcher, Vilma Ramdén and Peter Lindgren

No 2022:3: Metod för hälsoekonomisk utvärdering av kognitiva hjälpmedel – En kartläggning av relevanta och accepterade värdeattribut och metoder
Sara Olofsson, Rikard Althin and Peter Lindgren

No 2022:2: Diagnosed but not treated: How to improve patient access to advanced NSCLC treatment in Europe
Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren and Nils Wilking

No 2022:1: Budget och finansiering inom hälso- och sjukvården – exempel från tre regioner
Katarina Gralén, Jenny Norlin and Ulf Persson

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Download statistics for the series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2022-06-29 15:26:38.