Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

No 2012:6: Vård och omsorg i hemmet för personer med multipel skleros

Marianne Svensson

Abstract:

Multipel skleros (MS) är en sjukdom vars symtom kan ha en mycket stor inverkan på välbefinnande och livskvalitet för personer som lever med MS. IHE har undersökt i vilken utsträckning personer med MS har stöd och hjälp av närstående, kommunal hemtjänst och personlig assistans i sitt hem för att klara sina dagliga aktiviteter. 2012

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:11:53.