Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

No 2014:1: Värdet av ett nytt sätt att administrera levodopa

Sara Olofsson () and Ulf Persson ()

Abstract:

Levodopa är ett läkemedel som används i behandlingen av Parkinsons sjukdom. Det finns idag ett nytt sätt att ge levodopa på, i form av mikrotabletter med 5 mg levodopa som administreras med hjälp av en elektronisk dosa.

Denna studie undersöker betalningsviljan för den nya behandlingen hos personer med Parkinsons sjukdom för att fastställa värdet av patientnyttan som behandlingen medför.

Studien har genomförts i form av en enkätundersökning i samarbete med Parkinsonförbundet och Sensidose. 2014

Full text files

IHE-Rapport-2014_1.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2021-07-07 10:59:11.