Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

No 2016:3: Kostnader för reumatoid artrit i Sverige år 2014

Emilie Toresson Grip () and Katarina Steen Carlsson ()

Abstract:

Sedan introduktionen av biologiska läkemedel för behandling av reumatoid artrit har det funnits ett stort intresse för att följa konsekvenser av dessa nya behandlingsmöjligheter. Vilka konsekvenser som nya behandlingsteknologier får i praktiken och i breda patientgrupper beror inte bara på vilka utfall som är möjliga vid medicinskt optimerad behandling. De faktiska utfallen beror framförallt på hur användningen av nya teknologier ser ut i klinisk vardag.

Denna rapport syftar till att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna för reumatoid artrit i Sverige år 2014. Rapporten har gjorts på uppdrag av och med finansiering av Eli Lilly Sweden AB.

Keywords: reumatoid artrit Sverige 2016

Full text files

IHE-Rapport-2016_3.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2021-07-07 10:59:11.