Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

No 2017:2: Bemanning inom onkologiklinikerna i Sverige – en enkätstudie för Cancerfonden

Katarina Gralén (), Emelie Andersson () and Katarina Steen Carlsson ()

Abstract:

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonom (IHE) har på uppdrag av Cancerfonden genomfört en enkätundersökning av hur bemanningssituationen såg ut på onkologiklinikerna i Sverige senhösten 2016.Enkäten besvarades av verksamhetscheferna på landets 18 onkologikliniker. Undersökningen innehöll också frågor kring hur verksamhetscheferna såg på orsaker till och konsekvenser av eventuell brist på personal. Rapporten utgör underlag till Cancerfondsrapporten 2017.

LÄNK till Cancerfondens livesändning vid lansering av Cancerfondsrapporten 2017

LÄNK till Cancerfondens artikel

LÄNK till Life-time.seLÄNK till DN debattLÄNK till Cancerfondens pressrelease

Keywords: cancer, bemanning, onkologi 2017

Full text files

IHE-Rapport_2017_2_-1.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2023-11-03 13:46:47.