Scandinavian Working Papers in Economics

IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics

No 2017:4: Samhällskostnaden för rökningsrelaterad sjuklighet i Sverige

Emelie Andersson (), Emilie Toresson Grip () and Adam Fridhammar ()

Abstract:

Tobaksbruk är den främsta påverkningsbara dödsorsaken i höginkomstländer eftersom rökning ökar risken för ett stort antal sjukdomar. År 2004 publicerade dåvarande Statens folkhälsoinstitut en rapport kring samhällskostnaden under 2001 till följd av rökning. Sedan dess har andelen rökare i Sverige minskat samtidigt som det har bevisats att rökning ökar risken för ytterligare sjukdomar.

Cancerfonden och Skandia har gett IHE i uppgift att uppdatera analysen och enligt de nya beräkningarna uppgick samhällskostnaden relaterade till rökning till 31,5 miljarder kronor under år 2015. En hypotetisk framtidsanalys indikerade också att en fortsatt minskning av antalet rökare förväntas leda till betydande samhällsbesparingar på sikt.

Vid eventuella frågor om studien, vänligen kontakta Adam Fridhammar (email: af@ihe.se, telefon: 046-32 91 21)

Keywords: rökning, cancer, samällskostnader, sverige 2017

Full text files

IHE-Rapport-2017_4_.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:11:53.