Scandinavian Working Papers in Economics

Working Paper Series,
Research Institute of Industrial Economics

No 285: Sveriges val i ett integrerat Europa

Thomas Andersson
Additional contact information
Thomas Andersson: Research Institute of Industrial Economics (IFN)

Abstract: Den här rapporten analyserar Sveriges val mellan en optimal anpassning till EG och medlemskap med hänsyn till värdet av svenskt manöverutrymme respektive inflytande på EGs beslut. Vad gäller handelspolitiken kan Sverige i teorin vara mer öppet utanför EG, men i praktiken förhindras detta av behovet att få tillgång till EGs fyra friheter, utan vilka Sverige går miste om investeringar, arbetstillfällen och teknologi. Vidare talar behoven av internationellt samarbete vad gäller miljön, strukturomvandling och ökad konkurrens i Sverige till fördel för medlemskap, medan faran av en svårhanterlig EG-byråkrati kan tala emot. Avslutningsvis konstateras att EG-debatten behöver analyseras i ett samhällsekonomiskt perspektiv, och ämnen för fortsatt forskning presenteras.

Keywords: Missing

JEL-codes: A00

30 pages, December 1990

Full text files

wp285.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Elisabeth Gustafsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:12:18.