Scandinavian Working Papers in Economics

Working papers in Real Estate Science and Economics,
Lund University, Division of Real Estate Science

No 2020:4: Konflikterna i skogen – en analys av regelkonflikter och myndighetsagerande

Anna Treschow (), Ingemar Bengtsson (), Eric Norén () and Malin Sjöstrand ()
Additional contact information
Anna Treschow: Division of Real Estate Science, Lund University, Postal: Division of Real Estate Science, Lund University, Box 118, 221 00 Lund, Sweden
Ingemar Bengtsson: Division of Real Estate Science, Lund University, Postal: Division of Real Estate Science, Lund University, Box 118, 221 00 Lund, Sweden
Eric Norén: Division of Real Estate Science, Lund University, Postal: Division of Real Estate Science, Lund University, Box 118, 221 00 Lund, Sweden
Malin Sjöstrand: Division of Real Estate Science, Lund University, Postal: Division of Real Estate Science, Lund University, Box 118, 221 00 Lund, Sweden

Abstract: Vi har undersökt orsaken till pågående konflikt mellan skogsägare och skogsvårdande myndigheter angående tillämpningen av artskyddsförordningen. Skogsägarna har i debatten hävdat att villkoren för att bedriva skogsbruk har försämrats i en omfattning att äganderätten såsom den normalt uppfattas är hotad. Vi har funnit att det finns fog för skogsägarnas kritik. Vi konstaterar att myndigheterna i ett internt projekt har utvecklat en tillämpning av artskyddsförordningen som saknar stöd i gängse rättskällor, som lagtext, förarbeten och praxis. Tillämpningen etablerades i internt framtagna riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden. Innehållet i riktlinjerna bryter mot den praxis som tidigare etablerats i artskyddsärenden och leder runt år 2016 till en omsvängning i tillämpningen av artskyddsförordningen. Vi konstaterar också att den nya tillämpningen konsekvent är till nackdel för den enskilde skogsbrukaren. De viktigaste punkterna är a) en försämrad möjlighet att få ersättning vid nekad skogsbruksåtgärd, b) svårighet att av myndigheten få svar på vad som gäller och c) en utökad börda för utredningar och bevisföring.

Keywords: Äganderätt; Skogsbruk; Rättssäkerhet

JEL-codes: K00; K25; P14; P18; Q23

42 pages, October 2, 2020

Note: https://portal.research.lu.se/portal/files/84628841/Konflikterna_i_skogen_WP_2020_4.pdf

Full text files

Konflikterna_i_skogen_WP_2020_4.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Fredrik Kopsch ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-10-06 10:58:35.