Scandinavian Working Papers in Economics

Working papers in Real Estate Science and Economics,
Lund University, Division of Real Estate Science

No 2017:5: Attityder till infrastrukturfinansiering
Matts Andersson, Karin Brundell-Freij, Lina Jonsson and Katja Vuorenmaa Berdica

No 2017:4: Förhandling om medfinansiering
Matts Andersson, Åsa Hansson and Fredrik Kopsch

No 2017:3: Höghastighetståg och markvärden
Lina Jonsson, Ingemar Bengtsson, Fredrik Kopsch, Peter Almström and Peter Jörgensen

No 2017:2: Finansiering av stora infrastrukturinvesteringar
Matts Andersson, Håkan Berell, Johan Ericson, Klas Ernald Borges, Åsa Hansson and Malin Sjöstrand

No 2017:1: Finansieringsmetoder för transportinfrastruktur
Matts Andersson, Karin Brundell-Freij, Johan Ericson, Lina Jonsson, Peter Jörgensen, Peter Almström, Katja Vuorenmaa Berdica, Ingemar Bengtsson, Klas Ernald Borges, Åsa Hansson, Fredrik Kopsch and Malin Sjöstrand

Download statistics for the series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Fredrik Kopsch ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:56:49.