Scandinavian Working Papers in Economics

Working Papers,
Örebro University, School of Business

No 2009:5: Principer för hållbarhetsredovisning i teori och praktik: En studie av fjärrvärmebranschen.

Sven Helin () and Magnus Frostenson ()
Additional contact information
Sven Helin: Department of Business, Economics, Statistics and Informatics, Postal: Örebro University, Swedish Business School, SE - 701 82 ÖREBRO, Sweden
Magnus Frostenson: Uppsala University, Postal: Department of Business studies, SE-751 05 UPPSALA, Sweden

Abstract: Intresset för hållbar utveckling har ökat markant under det senaste åren. Inte minst märks det i att allt fler företag numera lämnar hållbarhetsredovisningar. I takt med denna utveckling har även olika ramverk växt fram för att utveckla kvaliteten på dessa redovisningar där GRI(GlobalReportingInitiative)är den vanligast förekommande. I den här rapporten granskar vi fjärrvärmeföretag (143 företag) i syfte att kartlägga hur de redovisar hållbarhetsinformation och om de redovisningsprinciper som presenteras i GRI:s ramverk beaktas och tillämpas. Resultatet visar att endast ett fåtal av företagen följer GRI:s ramverk men att ungefär hälften av företagen lämnar någon form av hållbarhetsredovisning separat eller som en del av årsredovisningen. Studien visar också att den information som lämnas av de företag som inte följer GRI:s riktlinjer är olikartad och ofta saknar precision varför exempelvis möjligheten att jämföra företag är liten samt pekar på att behovet av redovisningsstandards för hållbarhetsredovisning.

Keywords: Sustainability reporting; GRI; energy industry; Sweden

JEL-codes: M40

24 pages, March 27, 2009

Full text files

wp-5-2009.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-05 21:24:17.