Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 8: Tillväxt i små och nya - och något större och mognare - företag

Per Davidsson () and Frédéric Delmar ()
Additional contact information
Per Davidsson: Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Postal: Företagsekonomi, Box 1026, 551 11 Jönköping
Frédéric Delmar: Centrum för entreprenörskap och affärsskapande, Postal: Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm

Abstract: Syftet med denna uppsats är att försöka sammanfatta viktiga lärdomar från den forskning om framför allt små, unga och ägarledda företags tillväxt, som vi båda har bedrivit under mer än femton år. I olika projekt har vi med olika metoder belyst olika frågor om tillväxt hos företag i olika miljöer och utvecklingsstadier. Med hjälp av en modell försöker vi länka samman de inblickar vi fått till en meningsfull helhet. På vägen dit kommer vi att behandla vad som leder till tillväxt och hur själva tillväxten går till, samt också beröra de upplevda och faktiska konsekvenser tillväxt leder till.

Keywords: företagstillväxt; entreprenörskap; företagsstorlek; företagsålder; tillväxt

JEL-codes: L11; L20; M13

23 pages, September 25, 2002

Full text files

pd_fd_sm%E5nya.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2022-10-25 15:57:22.