Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 10: Offentlig avveckling

Nils Karlson
Additional contact information
Nils Karlson: The Ratio Institute, Postal: P.O. Box 5095, SE-102 42 Stockholm, Sweden

Abstract: Uppsatsen analyserar ur ett marknadsperspektiv de förändringar av den offentliga sektorns legala monopol som har skett under det senaste decenniet. Särskilt ”privatiseringar” av typen entreprenader och checksystem diskuteras. Slutsatsen är att avsaknaden av fria konsumentval, etableringsfrihet och fri prissättning leder såväl till bristande lyhördhet för konsumenternas behov som till otillräcklig kvalitet och förnyelseförmåga. Rekommendationen är att dessa verksamheter bör ses om en entreprenörsmöjlighet snarare än som ett kostnadsproblem.

Keywords: privatisering; avreglering; legala monopol; konkurrens

JEL-codes: D73; H42; I18; L43

10 pages, September 25, 2002

Full text files

nk_avveckling.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2022-10-25 15:57:22.