Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 11: Den svenska tillväxtskolan

Dan Johansson () and Nils Karlson
Additional contact information
Dan Johansson: The Ratio Institute, Postal: P.O. Box 5095, SE-102 42 Stockholm, Sweden
Nils Karlson: The Ratio Institute, Postal: P.O. Box 5095, SE-102 42 Stockholm, Sweden

Abstract: Den svenska tillväxtskolan, som här för första gången ges en samlad presentation, är en unik svensk nationalekonomisk skolbildning, med Erik Dahmén som den mest kände företrädaren. Denna tradition betonar att ekonomisk tillväxt är en evolutionär process där entreprenörskap och innovationer spelar en central roll. Ekonomisk utveckling sker inom ramen för breda utvecklings- och kompetensblock, där det nya utmanar det gamla i en process av kreativ förstörelse. I uppsatsen presenteras de bärande idéerna inom denna skolbildning. Dessutom relateras kortfattat den svenska tillväxtskolans synsätt till traditionell nationalekonomi.

Keywords: The Swedish Growth School; Erik Dahmén; Development Blocks; Competence Blocs; The Experimentally Organized Economy; Institutional Blocs

JEL-codes: B20; O31; P11; P17

20 pages, September 25, 2002

Full text files

dj_nk_tillvskolan.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2022-10-25 15:57:22.