Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 14: Är inflationspolitiken på väg tillbaka?

Per Hortlund ()
Additional contact information
Per Hortlund: The Ratio Institute, Postal: P.O. Box 5095, SE-102 42 Stockholm, Sweden, and, Department of Economics, Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: Penninginflation är principiellt oriktig och kan liknas vid forna tiders myntförsämring. Den förvränger alltid marknadsdata - Inte bara relativpriser, men även kassaflöden – vilket försämrar resursallokeringen. ”Deflation” i betydelsen prissänkningar är av ondo enbart om den beror på att penningmängden deflateras, men inte om den beror på produktivitetsökningar. I tänkandet i Akerlof, Dickens & Perry [2000] och Lundborg och Sacklén [2001,2002], saknas väsentliga ting som kreditmarknader, räntor, kapital och banker. Därmed blir det svårt att dra normativa slutsatser om nyttan eller onyttan av penninginflation. Vidare missar Akerlof m fl, Lundborg och Sacklén den rationella förväntningsrevolutionens viktigaste insikt, nämligen att Phillipssambandet gäller så länge man inte försöker utnyttja det. Deras resonemang att löntagarnas nästan-rationalitet vid låga inflationstal skapar en möjlighet att lura dem, kan möjligtvis gälla i länder med stor andel oorganiserad arbetskraft som USA och Kanada, men knappast i länder med starka fackföreningar som Sverige. Penninginflation kan minska arbetslösheten på kort sikt, men den ökar den på lång sikt.

Därför bör inflationen avskaffas.

Keywords: inflation; Phillips curve; deflation

JEL-codes: E31; E42; E52

14 pages, October 18, 2002

Full text files

ph_inflation.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2022-10-25 15:57:22.