Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 20: Skatterna, företagandet och tillväxten

Gunnar Du Rietz and Dan Johansson ()
Additional contact information
Gunnar Du Rietz: The Ratio Institute, Postal: P.O. Box 5095, SE-102 42 Stockholm, Sweden
Dan Johansson: The Ratio Institute, Postal: P.O. Box 5095, SE-102 42 Stockholm, Sweden

Abstract: I artikeln studeras de samlade skatteeffekterna på lönsamheten för en entreprenör av att äga och driva, samt ärva, ett företag under perioden 1970-2002. De totala skatteeffekterna har gjort det olönsamt att äga och driva ett entreprenörslett företag under en stor del av perioden. Under lång tid har skatteeffekterna också varit av konfiskatorisk karaktär vid generationsskiften. Vi ser skattesystemets kraftigt negativa effekter på lönsamheten av att äga, driva och ärva ett entreprenörslett företag som en huvudförklaring till bristen på nya, små och snabbt växande företag i Sverige och därmed också som en huvudorsak till den låga svenska ekonomiska tillväxten.

Keywords: Business taxes; small firm growth; inheritance taxes; effective tax rate; tax wedge; real rate of return

JEL-codes: H25; H30; L21

19 pages, February 18, 2003

Full text files

dj_gdr_skatterna.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2022-10-25 15:57:22.