Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 26: Svensk ekonomisk tillväxt: utveckling och fördelning

Rodney Edvinsson ()
Additional contact information
Rodney Edvinsson: Ekonomisk-historiska institutionen, Postal: Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Sweden

Abstract: Syftet med denna uppsats är att diskutera den svenska tillväxtproblematiken. Tyngdpunkt läggs på Sveriges tillväxt och konjunkturväxlingar i ett längre perspektiv och i jämförelse med andra länder inom OECD. Bla studeras vilken tillväxt som krävs för att Sverige ska få en bättre placering i BNP per capita ligan. Uppsatsen presenterar inga kausala förklaringar, utan är mer av deskriptiv natur.

Keywords: tillväxt; välståndsligan; BNP

JEL-codes: N10; O47

24 pages, July 4, 2003

Full text files

re_tillv%E4xt.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2022-10-25 15:57:22.