Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 35: Den offentliga sektorns utgifter

Erik Moberg ()
Additional contact information
Erik Moberg: Moberg Publications, Postal: Heinge 9, SE-273 71 Lövestad, Sweden

Abstract: Uppsatsen dokumenterar den offentliga sektorns utveckling och inriktning. Det framgår att sektorn expanderat i stort sett oavbrutet under 1900-talet, från cirka 10 procent av BNP vid seklets början till 70 procent 1993. Trots en viss tillbakagång sedan 1993 har Sverige idag de högsta offentliga utgifterna i den västliga industrivärlden. Expansionen under 1900-talet har i allt väsentligt gällt utgifter för individuella nyttigheter snarare än för kollektiva sådana som till exempel försvar och rättsväsende. I linje med detta har transfereringarna, vilka kan betraktas som individuella nyttigheter, ökat sin andel av de offentliga utgifterna under andra halvan av 1900-talet, och kommunernas verksamheter, som till stor del består av sjukvård, omsorg och skolutbildning, har också vuxit snabbare än statens sedan 1960-talet.

Keywords: Offentliga utgifter; kommunala utgifter; BNP; kollektiva nyttigheter; individuella nyttigheter

JEL-codes: H11; H20; H41; H42; H53; H72

35 pages, April 29, 2004

Full text files

em_utgifter.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2022-10-25 15:57:22.