Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 36: Vad bör staten göra? En fråga om värdighet

Nils Karlson ()
Additional contact information
Nils Karlson: The Ratio Institute, Postal: P.O. Box 5095, SE-102 42 Stockholm, Sweden

Abstract: Uppsatsen analyserar den fundamentala, normativa frågan om statens roll i ett gott samhälle. Efter att först gått igenom sedvanliga effektivitetsargument utvärderas statens åtaganden utifrån kriteriet mänsklig värdighet. I analysen, som utgår ifrån en bred tradition inom klassisk humanism, liberalism och svensk folkrörelsetradition, definieras värdighet som individens aktiva ansvarstagande för det egna livsprojektet, med ömsesidig respekt för andras frihet att göra detsamma. Slutsatsen är att staten har en distinkt och konstruktiv roll, men att det bör finnas en tydlig övre gräns för skatter och andra ingrepp.

Keywords: statens roll; välfärdsstaten; skatter; värdighet; autonomi; goda samhället

JEL-codes: H11; H20; I31; I38

18 pages, April 29, 2004

Full text files

nk_vardighet.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2022-10-25 15:57:22.