Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 39: Förmögenhetsskatten som symbol

Åsa Hansson ()
Additional contact information
Åsa Hansson: Department of Economics, Postal: Lund University, P.O. Box 7082, SE-220 07 Lund, Sweden

Abstract: Sverige är ett av ett fåtal länder inom OECD som fortfarande beskattar förmögenhet, dessutom betydligt hårdare än de flesta övriga länder med förmögenhetsskatt. Att avvika från andra länders beskattning av rörliga skattebaser – där kapital är den mest rörliga - kan få negativa konsekvenser på bl a sparande och tillgång på inhemskt kapital vilket i sin tur inte bara påverkar mängden genererade skatteintäkter utan även företagsklimat och ekonomisk tillväxttakt. Även om det kan finnas goda skäl att beskatta förmögenhet, bl a för att uppnå en jämnare förmögenhetsfördelning vilket i sin tur kan ha positiva effekter på investeringsnivån och tillväxttakten, får skatten ofta inte avsedda effekter i en global värld där de totala skatterna på kapital varierar mellan länderna. Mycket tyder på att den svenska förmögenhetsskatten istället har kommit att utgöra en viktig symbol för ett solidariskt skattesystem.

Keywords: förmögenhetsskatt; förmögenhetsfördelning; investering; företagsklimat; tillväxt

JEL-codes: E62; H24; H30

21 pages, April 29, 2004

Full text files

ah_kapital.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:13:21.