Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 59: Entreprenörskap och egenfinansiering — om den privata förmögenhetsbildningens teoretiska och praktiska betydelse för entreprenörskapets omfattning

Richard Johnsson ()
Additional contact information
Richard Johnsson: The Ratio Institute, Postal: P.O. Box 5095, SE-102 42 Stockholm, Sweden

Abstract: Egenfinansieringen har stor betydelse för om människor ska ta steget till att bli entreprenörer. Det har fastslagits i en rad empiriska studier och ett välkänt forskningsresultat. Det är emellertid inte lika klart hur den teoretiska förklaringen till detta empiriska samband ser ut. De teorier som genom åren har framförts har snarast lett till slutsatsen att frågor runt entreprenörskapets omfattning är frikopplade från egenfinansieringen. Syftet med denna uppsats är att klargöra och renodla de teoretiska argumenten för varför egenfinansieringen spelar en så viktig roll och att klargöra hur hindren för egenfinansiering av entreprenörskapet ser ut. Det avgörande teoretiska argumentet är att det alltid kommer att finnas informations-, perceptions-, tolknings- och utföranderelaterade problem som gör sig gällande så snart entreprenören söker extern finansiering. De samlade empiriska och teoretiska argumenten visar därför på egenfinansieringens avgörande betydelse för entreprenörskapets omfattning. Hindren för egenfinansiering av entreprenörskapet kan allmänt sägas falla i två kategorier, (1) hinder för att bygga upp en förmögenhet respektive (2) hinder för en befintlig förmögenhets bevarande. Resultaten har viktiga policyimplikationer.

Keywords: Entrepreneurship; judgment; asymmetric information; self-finance; taxation

JEL-codes: B53; D14; D82; G24; G32; G38; H20; L20; M13

19 pages, December 2, 2004

Full text files

rj_finans.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:13:21.