Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 73: Äganderättens tre grundläggande dimensioner

Nils Karlson ()
Additional contact information
Nils Karlson: Ratio, Postal: Box 5095, 102 42 Stockholm,

Abstract: Uppsatsen analyserar äganderättsbegreppet och definierar äganderätt som ett knippe av rättigheter där de viktigaste ingående rättigheterna är följande: användarfrihet – rätt att fritt nyttja och besluta över egendomen efter eget gottfinnande, inklusive rätt till den avkastning som egendomen genererar; avtalsfrihet – rätt att fritt överföra rättigheter, helt eller delvis, exempelvis genom köp eller hyra; samt rätt till säkerhet – rätt till skydd mot stöld, intrång, skadegörelse, konfiskation, etc. Dessutom diskuteras äganderättens viktigaste konsekvenser, nämligen marknadsekonomin och den ekonomiska utveckling som denna åstadkommer, samt följderna av att begränsa äganderätten.

Keywords: äganderätt; avtalsfrihet; användarfrihet; Coase

JEL-codes: K11; O17; P14; P48

16 pages, November 23, 2005

Full text files

nk_aganderatt.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2022-10-25 15:57:22.