Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 77: Den privata äganderätten och dess skydd i Sverige ur ett europeiskt perspektiv - en konstitutionell översikt

Anders Fogelklou ()
Additional contact information
Anders Fogelklou: Uppsala universitet

Abstract: Uppsatsen jämför det konstitutionella skyddet för äganderätten i Europa och Sverige genom en schematisk analys av olika grundlagar. Den privata äganderätten som kärnan i marknadsekonomin kräver konstitutionellt skydd och reglering eftersom skyddet för enskilda individers äganderätt även i en demokrati kan naggas i kanten genom de politiska organens agerande. Följden blir rättsosäkerhet och bristande tillit till staten. Detta kan ha ekonomiska verkningar. Den översiktliga analysen visar att det konstitutionella skyddet för äganderätten i Sverige har förbättrats sedan 1995 men att det fortfarande inte ses som en tydlig rättighet jämförbar med de andra fundamentala rättigheterna i 1974 års regeringsform. Det konstitutionellt judiciella skyddet för äganderätten är fortfarande inte starkt i en internationell jämförelse.

Keywords: äganderätt; konstitution

JEL-codes: K00; K11; P14

26 pages, November 23, 2005

Full text files

af_aganderatt.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:13:21.