Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 80: Aristotelism, handel och det liberala systemet

Douglas Den Uyl () and Douglas Rasmussen ()
Additional contact information
Douglas Den Uyl: Liberty Fund
Douglas Rasmussen: St. John's University

Abstract: Uppsatsen tar sin utgångspunkt i Aristoteles tankar om handel och vänskap och klargör bl.a. hur privat äganderätt, genom att den ger upphov till ”en sfär av frihet där självstyrda verksamheter går att utövas utan att förtrampas av andra”, är en nödvändig förutsättning för uppnående av målet om mänsklig blomstring eller människans moraliska välbefinnande. Den kommersiella verksamhet som äganderätt möjliggör, med frivilliga transaktioner människor emellan, ses som ett exempel på ”nytto-” eller ”fördelsvänskap” som är central för den sociala ordningen.

Keywords: handel; äganderätt; Aristoteles; mänkslig blomstring; vänskap

JEL-codes: B11; B30; F19; P14; Z13

40 pages, November 23, 2005

Full text files

ddu_dr_aristotelism.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2022-10-25 15:57:22.