Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 228: Entreprenörskap och ekonomisk tillväxt: En kritisk granskning

Frédéric Delmar () and Karl Wennberg ()
Additional contact information
Frédéric Delmar: Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship School of Economics and Management, Lund University and Research Institute of Industrial Economics., Postal: Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship School of Economics and, Management, Lund University, P.O. Box 7080, S-220 07 Lund, Sweden, and, Research Institute of Industrial Economics, P.O. Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden.
Karl Wennberg: The Ratio Institute and Stockholm School of Economics., Postal: The Ratio Institute, P.O. Box 5095, SE-102 42 Stockholm, Sweden, , and, , Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-11383 Stockholm, Sweden.

Abstract: Akademisk teori såväl som politiska diskussioner framhåller ofta entreprenörskap som gynnsamt för ekonomisk tillväxt. De specifika teoretiska mekanismerna som gör att entreprenörskap leder till tillväxt har dock inte kunnat fastslås och det är därför inte klart om entreprenörskap alltid är ekonomiskt gynnsamt, och, om så är fallet, för vem? I denna artikel kommer vi att sammanfatta den empiriska forskningen inom entreprenörskap för att kritiskt diskutera de potentiella relationerna mellan entreprenörskap och tillväxt.

Keywords: Entreprenörskap; Tillväxt; Institutioner; Ojämlikhet

JEL-codes: E24; L26; O15; P46

10 pages, April 22, 2014

Full text files

kw_fd_entreprenorskap_tillvaxt_228.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2022-10-25 15:57:22.