Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 247: EU:s Janusansikte

Nils Karlson ()
Additional contact information
Nils Karlson: The Ratio institute, Postal: The Ratio Institute, P.O. Box 5095, SE-102 42 Stockholm, Sweden

Abstract: Dagens Europeiska Union (EU) framstår för många betraktare och väljare som motsägelsefullt och otydligt. Vissa inslag är positiva – andra mer negativa . Inte minst finns det en kritik mot EU:s ökade överstatlighet. M en främst uppfattas EU och EU:s roll och uppdrag som oklart. Konsekvensen är bristande legitimitet och populism. I denna artikel visas att EU kan sägas ha något av ett Janusansikte, en dubbelnatur, som det är nödvändigt att ta ställning ti ll. Europasamarbetets tillkomst och fortsatta utveckling baseras på två olika grundläggande idéer om hur fred och ekonomisk utveckling kan säkras, vilka har olika konsekvenser för bl.a. synen på federalism, legitimitet och frågan om vilket EU vi vill ha. D en ena idén är pluralistisk, den andra centralistisk.

Keywords: Europeiska Unionen; integration; maktdelning; konstitutionalism; Churchill; Monnet

JEL-codes: F02; F15; F43; F55

19 pages, December 31, 2014

Full text files

ka_eu_janus.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2022-10-25 15:57:22.