Scandinavian Working Papers in Economics

Ratio Working Papers,
The Ratio Institute

No 309: Working Paper. No 309: Förutsättningar för storskaligt infångande av koldioxid.

Jonas Grafström (), Niclas Hvalgren and Martin Korpi ()
Additional contact information
Jonas Grafström: The Ratio Institute, Postal: The Ratio Institute, P.O. Box 5095, SE-102 42 Stockholm, Sweden
Niclas Hvalgren: The Ratio Institute, Postal: The Ratio Institute, P.O. Box 5095, SE-102 42 Stockholm, Sweden
Martin Korpi: The Ratio Institute, Postal: The Ratio Institute, P.O. Box 5095, SE-102 42 Stockholm, Sweden

Abstract: Syftet med denna översiktsrapport är att ge en nulägesbild av möjligheterna till storskalig reducering av koldioxidutsläpp och atmosfäriska koldioxidkoncentrationer genom olika former av NET (Negative Emission Technologies). Enligt 2014 års basscenario från IPCC för maximalt 2°C uppvärming måste de globala koldioxidutsläppen börja minska kraftigt i närtid samt att olika former av NET tas i bruk senast under åren 2030–2045. NETs kritiska roll för måluppfyllnad kan ses i IPCCs scenariodatabas. Utav de 113 scenarier associerade med utfall under 2°C förutsätter 107 av dessa en framgångsrik implementering och storskaligt upptagande av koldioxid både ur själva atmosfären och direkt från olika typer av utsläppskällor. Vår övergripande slutsats är att utifrån nuläget på den tekniska utvecklingen kommer 2 graders målet svårligen uppnås. För att nå måluppfyllnad behövs en kontinuerlig minskning av absoluta utsläpp, att en marknad skapas för koldioxid och en betydligt snabbare utevcklingstakt vad gäller NET, exempelvis genom ökat statligt R&D.

Keywords: Carbon capture; BECCS; CCS; DAC; Negativa utsläpp; klimatförändringar

JEL-codes: O13; O33; Q55; Q58

40 pages, August 24, 2018

Full text files

jg_mk_forutsattninga...v-koldioxid-_309.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Martin Korpi ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2022-10-25 15:57:22.