Scandinavian Working Papers in Economics

CERE Working Papers,
CERE - the Center for Environmental and Resource Economics

No 2012:14: Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Runar Brännlund (), Amin Karimu () and Patrik Söderholm ()
Additional contact information
Runar Brännlund: CERE, Centre for Environmental and Resource Economics, Postal: Umeå University, S-901 87 Umeå, Sweden
Amin Karimu: CERE, Centre for Environmental and Resource Economics, Postal: Umeå University, S-901 87 Umeå, Sweden
Patrik Söderholm: Luleå University of Technology, Postal: Economics Unit, , S-971 87 Luleå, , Sweden

Abstract: Det övergripande syftet med denna rapport är att med hjälp av ekonomisk teori och ekonometriska metoder försöka klargöra vilka faktorer som historiskt påverkat utvecklingen av elpriset. Av specifikt intresse är en analys av hur avregleringen 1996 påverkat elmarknaden och därmed utvecklingen av elpriset, samt i vilken utsträckning bl.a. skatter och elcertifikat påverkat konsumentpriset senare år. Analysen belyser elprisets utveckling på såväl årsbasis(under perioden 1970-2010) samt på månadsbasis (under perioden januari t.o.m. december 2010).

Keywords: Elmarknad; Avreglering

JEL-codes: Q41

39 pages, September 5, 2012

Full text files

CERE_WP2012-14.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Mona Bonta Bergman ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2020-02-16 18:57:54.