Scandinavian Working Papers in Economics

CERE Working Papers,
CERE - the Center for Environmental and Resource Economics

No 2016:7: Fiskefria områden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv: En konceptuell analys

Göran Bostedt (), Runar Brännlund (), Ola Carlén () and Lars Persson ()
Additional contact information
Göran Bostedt: CERE and the Department of Forest Economics, SLU, Postal: Department of Economics, Umeå University, S-901 87, Umeå, Sweden
Runar Brännlund: CERE and the Department of Economics, Umeå University, Postal: Department of Economics, Umeå University, S-901 87, Umeå, Sweden
Ola Carlén: The Department of Forest Economics, SLU, Postal: The Department of Forest Economics, SLU, Skogsmarksgränd 17, SE-901 83 Umeå
Lars Persson: CERE and the Department of Economics, Umeå University, Postal: Department of Economics, Umeå University, S-901 87, Umeå, Sweden

Abstract: Huvudsyftet med föreliggande rapport är att på ett övergripande och konceptuellt plan beskriva innebörden av en samhällsekonomisk nytto- och kostnadsanalys, eller samhällsekonomisk bedömning, och hur en sådan kan och bör genomföras för att analysera samhällsnyttan av fiskefria områden. Vidare syftar rapporten till att exemplifiera vilken typ av empiriska data och metoder som finns tillgängliga för en sådan analys med hjälp av den fritidsfiskeundersökning som årligen görs i regi av Hav och Vattenmyndigheten.

Keywords: Fiskefria områden; Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar; Fritidsfiske; Reskostnadsmetoden

JEL-codes: Q22; Q26; Q28; Q51

58 pages, April 26, 2016

Full text files

749-fiskefria-omraden-ur-ett-samhaellsekonomiskt-perspektiv-en-konceptuell-analys.html HTML file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Mona Bonta Bergman ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:37:55.