Scandinavian Working Papers in Economics

Arbetsrapport,
Institute for Futures Studies

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2016

No 2002:10: Social snedrekrytering till högre studier - En litteraturöversikt
Eva Ranehill

No 2002:9: Pathways to Retirement and Retirement Incentives in Sweden
Mårten Palme and Ingemar Svensson

No 2002:8: The Timing of Retirement and Social Security Reforms: Measuring Individual Welfare Changes
Anders Karlström, Mårten Palme and Ingemar Svensson

No 2002:7: Demografi och finansmarknad - en översikt av empirisk forskning
Erik Barnekow

No 2002:6: Svensk invandring och arbetsmarknaden
Anna Essén

No 2002:5: Alva´s Futures Ideas in the construction of Swedish Futures Studies
Jenny Andersson

No 2002:4: Vad är nytt under solen? Om problemet med att veta vad som är nytt i historien och samhället.
Stefan Olsson

No 2002:3: Den starka alkoholstatens fall
Torbjörn Lundqvist

No 2002:2: Demography and Finance - Finance and Growth
Paul Simon

No 2002:1: Arbetskraft och konkurrensbegränsning; aktörsperspektiv på den svenska modellen och framtiden
Torbjörn Lundqvist

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2016
Download statistics for the series and S-WoPEc

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Erika Karlsson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-01-23 23:33:53.